UWAGA !!!   SYSTEM W FAZIE TESTÓW

INSTRUKCJA ODBIORU SAMOCHODU

WEJŚCIE po samochód

 1. wprowadzić KOD na klawiaturze ZEWnętrznej i nacisnąć #

 2. otworzyć DRZWI WEJŚCIOWE i wejść do środka zamykając za sobą DRZWI WEJŚCIOWE

 3. wprowadzić KOD na klawiaturze WEWnętrznej i nacisnąć #

 4. otworzyć SKRZYNKĘ wyjąć klucze do SAMOCHODU i KŁÓDKI

 5. zamknąć SKRZYNKĘ

 6. zdjąć KŁÓDKĘ

 7. nacisnąć przyciski DOOR OPEN przy SKRZYNCE

 8. otworzyć BRAMĘ GARAŻOWĄ

 9. wyjechać SAMOCHODEM

 10. zamknąć BRAMĘ GARAŻOWĄ i ponownie założyć KŁÓDKĘ

WYJŚCIE

 1. nacisnąć przycisk DOOR OPEN przy DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH

 2. otworzyć DRZWI WEJŚCIOWE

 3. wyjść i zamknąć DRZWI WEJŚCIOWE

NSTRUKCJA ZWROTU SAMOCHODU

HELP