INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BOX'ÓW

UWAGA !!!   SYSTEM W FAZIE TESTÓW

W przypadku gdy SYGNALIZATOR, umieszczony nad bramą wejściową po lewej stronie, miga - wejście jest niemożliwe

  • system jest nieaktywny

  • w pomieszczeniu jest inny użytkownik i odbiera sprzęt

  • nastąpiła awaria systemu - telefon do przyjaciela

 

W pomieszczeniu w tym samym czasie może przebywać TYLKO jeden użytkownik BOX lub SAMOCHODU

Po wprowadzeniu KOD'u na KLAWIATURZE ZEWNĘTRZNEJ należy otworzyć DRZWI WEJŚCIOWE, w przeciwnym przypadku nastąpi ich samoczynne zaryglowanie a system wejdzie w tryb awarii, uniemożliwiając dalsze korzystanie z BOX'ów

Pierwsze otwarcie DRZWI WEJŚCIOWYCH powoduje czasowe wyłączenie systemu alarmowego, natomiast ich ponowne otwarcie i zamknięcie WŁĄCZY system alarmowy

Otwarcie DRZWI ZOO, BOX'u, BRAMY GARAŻOWEJ i SKRZYNKI jest możliwe tylko gdy DRZWI WEJŚCIOWE SĄ ZAMKNIĘTE i odwrotnie, otwarcie DRZWI WEJŚCIOWYCH będzie możliwe jedynie w przypadku gdy DRZWI ZOO, BOX, BRAMA GARAŻOWA i SKRZYNKA są pozamykane

KLAWIATURA WEWnętrzna znajduje się po lewej stronie przy DRZWIACH ZOO

INSTRUKCJA ODBIORU SPRZĘTU

INSTRUKCJA ZWROTU SPRZĘTU

INSTRUKCJA ODBIORU SAMOCHODU

 

NSTRUKCJA ZWROTU SAMOCHODU